Sporter in beeld

Lees hier meer over de Clinic Rolstoelbasketbal op kindcentrum De Zevensprong

Elke maand geeft Heerhugowaard Sport een aangepast sporter de kans zichzelf en zijn sport in the spotlight te zetten. Heerhugowaard Sport wil graag iedereen in de gemeente stimuleren tot bewegen, ook mensen met een beperking. Bewegen is goed voor iedereen. Om meer bekendheid te geven aan sporten met een beperking hebben we inwoners van Heerhugowaard benadert om iets over zichzelf te vertellen en om hun passie voor bewegen of sport te laten zien.

Op zoek
Op zoek naar een passende sport voor jou? Kijk dan eens www.heerhugowaardsport.nl/team-sport-en-bewegen

Lees hier meer over meervoudig kampioen handbiking Carmen Koedood