Cursus In Balans Dijk en Waard

In Balans: Waarom deze cursus?

Uit onderzoek blijkt (2020 veiligheid.nl) dat van alle 65-plussers 34% ten minste 1x valt en 71% daarvan zich medisch heeft moeten laten behandelen. Heupfracturen, hoofdletsel en polsfracturen zijn de meest voorkomende letsels.  36.700 personen werden in het ziekenhuis opgenomen, terwijl daarna 13.600 mensen tijdelijk of blijvend opgenomen zijn in een verzorgingstehuis.
Tijd om onze ouderen preventie te trainen. De In Balans training is een valpreventie training  in Dijk en Waard, welke vergoed wordt door gemeente Dijk en Waard,  voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Tijdens In Balans gaan ouderen in een groep en onder begeleiding van de buurtsportcoach aan de slag om de kans op een val zo klein mogelijk te maken.

Het doel van de In Balans training is om het vallen te voorkomen doordat we ouderen bewuster maken van de risicofactoren in en rond huis, we trainen ze op balans, condtie en zelfvertrouwen. De training is geschikt voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico.

Het resultaat voor de ouderen
Uit onderzoek weten we de training zich richt op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit het beste werken om de kans op een valongeval te verkleinen. In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. Dit onderzoek laat zien dat ouderen na het volgen van de cursus 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt.

valpreventie