Verhuur

De sportaccommodaties verschillen in grootte en beschikbare faciliteiten. Iedere binnensportaccommodatie heeft een standaardinrichting qua groot materiaal: ringenstel, klimrek, touw, baskets, volleybalnet en materiaal voor gymnastiek. De accommodaties zijn hiermee geschikt voor diverse zaalsporten zoals zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton en gymnastiek. Kleinspelmateriaal ligt in afgesloten kasten en is dus niet standaard aanwezig. De accommodaties kunt u door de week en in het weekend huren voor sport en beweegactiviteiten.

U kunt de binnensportaccommodaties huren door middel van het online reserveringsformulier.

Procedure huur buitensportaccommodaties
U kunt de buitensportaccommodaties huren door middel van het online reserveringsformulier.

Tarieven
De tarieven van sportaccommodaties worden jaarlijks vastgesteld en gelden per kalenderjaar.

Accommodaties zijn meestal toegankelijk met sleutel
Om gebruik te maken van binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties waar geen beheerder aanwezig is, moet u een sleutel afhalen bij Dijk en Waard Sport B.V. Met deze sleutel verschaft u zichzelf toegang tot de accommodatie. Voor deze sleutel betaalt u een borgbedrag van € 25,- (per sleutel). Voor het afhalen/terugbrengen van de sleutel van de sportaccommodaties kunt u terecht bij Dijk en Waard Sport B.V.. Het betalen van het verschuldigde bedrag kan met pin of contant.

Haalt u de sleutel af, neem dan de gebruikersovereenkomst mee. Brengt u de sleutel terug, neem dan het afschrift mee van het sleutelafgifteformulier. Bij terugbezorging van de sleutel wordt het borgbedrag contant terugbetaald.

Klachten/opmerkingen
Heeft u een vraag over de sportaccommodaties of wilt u een klacht doorgeven dan kan dit bij voorkeur door het sturen van een daarvoor bestemde klachtenformulier.

Algemene voorwaarden
Hier gaat u naar de algemene voorwaarden van Dijk en Waard Sport B.V.

Huuraanvraag

Wilt u een sporthal of gymzaal huren voor uw vereniging of particulier gebruik? Of wilt u meer informatie hierover? Mail naar verhuur@dijkenwaardsport.nl of vul onderstand formulier in:

Huuraanvraag

  • DD dash MM dash JJJJ
  • :